Tăng theo dõi Shopee

TẠO ĐƠN HÀNG TĂNG THEO DÕI SHOPEE
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý
Chú ý

- Nick shoppe nhận job có thể bị khóa (checkpoint) trong lúc tăng sẽ gây tụt trong lúc buff làm lượng follow lên không đủ số lượng cần tăng là bình thường

- Vui lòng buff dư thêm 30 - 50% trên tổng số lượng để tránh tụt

- Shoppe lên thiếu 30-50% và ở site nào cũng vậy

- Chúng tôi không bảo hành với bất cứ lý do nào.

- Không xử lý nếu bạn chạy cùng lúc 1 id trong 2 Site

- Chúng tôi không hoàn tiền nếu bạn cài sai id hoặc không đọc hướng dẫn lấy link - không thể huỷ nếu cài sai


© HungTT.com | HungTT.com
Version 1.3.4 | Powered By CMSNT.CO